Available courses

GRATIS KURS

Endepunktet for hvordan vi er, oppfører oss, og påvirkes av miljø og andre mennesker ligger i nevrobiologien. Det gjelder hele vår personlighet, hvordan vi er i stand til å forholde oss til oss selv og andre, og hvordan vi oppfører oss for å løse utfordringer. Dette grunnkurset i nevrobiologi vil for noen være en utdyping av den forståelsen vi har av oss selv og av andre, det viser kompleksiteten i nevrobiologien, og kan gi et bedre grunnlag for å forstå hvorfor og hvordan ting kan gå galt. Fred Rune Rahm håper at kurset også kan peke på de mulighetene hver enkelt har ved at nevrobiologien er i en stadig endring gjennom livet, og at disse endringene også kan påvirkes og styres på en måte som hjelper oss til å realisere våre ønsker og mål.

Kurset vil se spesielt på rus og rusmidlers betydning inn i disse funksjonene. Selv om vi vet en del, er det mye vi ikke vet, og det betyr at du som tar dette kurset skal gå gjennom det med en spørrende og kritisk holdning. 

Viktigere enn detaljene i kurset er en slags forståelse av hvordan alt henger sammen med alt.


GRATIS KURS

Basiskurs i ruslidelser og psykiske lidelser. Kurset har tatt utgangspunkt i foredrag spesialrådgiver Reidar Pettersen Vibeto har hatt på videreutdanning i psykisk helse arbeid ved USN Vestfold og ved videre utdanning i rus og psykisk helse arbeid ved fagskolen. Kurset kan bidra til at å gi grunnleggende kunnskap og bakgrunnsforståelse som er nyttig i arbeid med mennesker med ruslidelser og/eller psykiske lidelser. Kurset har går gjennom de ulike typer rusmidler, ROP- lidelser og rusens påvirkning på den psykiske helsen. Videre er det en bolk om kartlegging, oppfølging, behandling og rehabilitering.GRATIS KURS

E-kurs i kartleggingsverktøyene AUDIT, Alkohol-E, DUDIT, DUDIT-E, SCL-10 og Miniscreen, med kontrollspørsmål og automatisk kursbevis.

Kurset er initiert av Drangedal kommune og utarbeidet i et samarbeid mellom Korus Sør og Borgestadklinikken.  

Det tar for seg sentrale kartlegginger på rus- og psykisk helse feltet, basert på kompetansekrav til kommunene slik det kommer til uttrykk i styrende dokumenter.

(Sjekk søppelposten om du ikke får svar etter registrering)

Du kan velge om du vil gjennomføre kurset uten videre, men om du ønsker en bekreftelse, må du svare på noen få kontrollspørsmål før du får tilsendt en bekreftelse på gjennomført kurs.


Portalnyheter

Picture of System Administrator
Denne siden legges ned
by System Administrator - Tuesday, 28 November 2023, 10:01 AM
 

Finn våre kurs på korus.no

 
Picture of Charlotte Barstad
ALLE KURS ER GRATIS
by Charlotte Barstad - Friday, 21 August 2020, 11:27 AM
 

Alle tilgjengelig kurs er gratis.

 
Picture of Fred Rune Rahm
Tilgang til kurs
by Fred Rune Rahm - Wednesday, 22 January 2020, 2:52 PM
 

Hvis du har problemer, send e-post til hanne.kvammen@korus-sor.no. Sjekk også i søppelposten om bekreftelsen har havnet der.