Available courses

E-kurs i kartleggingsverktøyene AUDIT, Alkohol-E, DUDIT, DUDIT-E, SCL-10 og Miniscreen, med kontrollspørsmål og automatisk kursbevis.

Kurset er initiert av Drangedal kommune og utarbeidet i et samarbeid mellom Korus Sør og Borgestadklinikken.  

Det tar for seg sentrale kartlegginger på rus- og psykisk helse feltet, basert på kompetansekrav til kommunene slik det kommer til uttrykk i styrende dokumenter.

(Sjekk søppelposten om du ikke får svar etter registrering)

Du kan velge om du vil gjennomføre kurset uten videre, men om du ønsker en bekreftelse, må du svare på noen få kontrollspørsmål før du får tilsendt en bekreftelse på gjennomført kurs.


Portalnyheter

Picture of Fred Rune Rahm
Tilgang til kurs
by Fred Rune Rahm - Wednesday, 22 January 2020, 2:52 PM
 

Hvis du har problemer, send e-post til hanne.kvammen@korus-sor.no. Sjekk også i søppelposten om bekreftelsen har havnet der.